If you would like to be kept informed about the latest trends in Leadership, Leadership Development and Efficient Management Teams,
I invite you to subscribe to my newsletter.Subscribe to my newsletter and receive regularly updates on leadership and leadership development.


Library

Burnout : Gebruik het EQ-PQ-IQ model om een burnout te voorkomen of behandelen

Hoe omgaan met perfectionisme

Perfectionisme : Deel 2 - De keerzijden van perfectionisme

De 9 TOP-gedragingen van managers die hun medewerkers tevreden en gemotiveerd maken

Evalueer uw coachingstijl

De professionalisering van de interne coach : coaching, supervisie en intervisie

Conflicten tussen medewerkers oplossen

Recent gecoachte leiderschapsvaardigheden : Top 4

Ontwikkel uw strategische aanpak

(Presentatie) Het delegeren van taken en beslissingsbevoegdheden is aan te leren

Halve dag coaching in delegeren

Gratis E-Book over Coaching Excellence & Experience : 8-stappenplan om een Coaching strategie op bedrijfsniveau te ontwikkelen en in te voeren


Coaching Excellence : alleen een ad hoc, reactieve ontwikkelingstool ?

7 manieren om het talent in uw organisatie te behouden

Werkt Coaching ? - een wetenschappelijk artikel

Burnouts - deel 2 : vermijden en behandelen

Burnout - deel 1 : wat, oorzaken en syptomen

Oprichting van een leeskring - managementliteratuur

De Boston Consulting Group : Leadership development

Coaching newsletter : effectief delegeren

Coaching newsletter : feedback geven - een moeilijke opdracht ?

Coaching newsletter : Waarom teams niet altijd de verwachte resultaten afleveren

Coaching newsletter : het coachen van stressgedrag

E-book : 7 voordelen van Business Coaching

Business Coaching : een praktijkvoorbeeld

Coaching survey : resultaten

Coaching newsletter : feedback gevraagd

Resultaatgerichte Coaching

Coaching Newsletter : waarom is het zo moeilijk gedrag te veranderen ?