Helping You

Unleash

Your Potential

Team Coaching

In een business omgeving, die onderhevig is aan aanzienlijke veranderingen en onzekerheid, is het uiterst belangrijk om teams te ondersteunen en te motiveren op hun weg naar succes. Teamcoaching zorgt er voor dat een team meer is dan de som van de teamleden door enerzijds te verduidelijken en bespreken wat er verwacht wordt van het team en anderzijds  door de interpersoonlijke relaties te verbeteren, zowel binnen het team als tussen het team en zijn externe stakeholders.

Goed presterende teams worden opgebouwd en zijn er niet “per ongeluk”.

Elk team coaching programma begint met een teambeoordeling om in kaart te brengen waar het team nu       staat en te bepalen waar het team wilt zijn, inclusief een actieplan met mijlpalen. De assessmenttools die             ik hierbij gebruik, werden ontwikkeld door Team Coaching International (Team Diagnostic, Team Leader View, Organization View en Team 360° View).

Maandelijks worden er teamsessies georganiseerd waarin nieuw teamgedrag aan bod komt,  nieuwe vaardigheden worden aangeleerd en nieuwe verbeteringsacties worden besproken. De sessies zijn zeer praktisch en doorspekt met oefeningen. De focus gaat zowel naar teamverbeteringsacties als naar het oplossen van zakelijke problemen waarmee het team dagelijks op de werkplek wordt  geconfronteerd. 

Op het einde van het programma volgt een tweede teambeoordeling : wat heeft het team geleerd en wat zijn de gevolgen op de teamresultaten. Op basis hiervan worden de volgende stappen in de ontwikkeling van het team vastgelegd.