Ontwikkel uw leiderschapsvaardigheden

Coaching leidt tot de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en betekent veel meer dan het doorgronden en veranderen van ongewenst of belemmerend gedrag. Het is een essentieel onderdeel van het leerproces van de leidinggevende en een vorm van actief en resultaatgericht leren, gericht op zijn of haar persoonlijke, specifieke ontwikkelingsnoden.

Deze ontwikkelingsaanpak helpt leidinggevenden hun prestaties te verbeteren, nieuwe verantwoordelijkheden aan te pakken, ongepast gedrag aan te passen, teamwork te inspireren, persoonlijke doelstellingen te aligneren met de collectieve objectieven en organisatorische veranderingen te ondersteunen.

Systematische corporate coaching programma’s waarbij alle managers worden betrokken, zorgen voor een bedrijfscultuur waar de relatie manager – medewerker voorop staat. Gerichte en doeltreffende coachings bevorderen culturele veranderingen ten voordele van de hele organisatie.

Teamcoaching is een vorm van begeleiding die teams in beweging brengt en naar een hoger niveau tilt.

Twee teamdimensies bepalen het succes van elk team : 'Productivity', wat u kunt zien als het potentieel van het team om effectief en productief samen te werken en 'Positivity', beknopt te definiëren als de teamcultuur die aan de basis ligt van de samenwerking en de samenhang van het team.

Teams en Team Leaders vereisen binnen elke organisatie de nodige aandacht aangezien zij bepalend zijn voor uitstekende team- en bedrijfsresultaten.

Ik kijk er alvast naar uit om met u samen te werken.