Helping You

Unleash

Your Potential

Welkom

Leadership coaching leidt tot de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en betekent veel meer dan het doorgronden en veranderen van ongewenst of belemmerend gedrag. Het is een essentieel onderdeel van het leerproces van de leidinggevende en een vorm van actief en resultaatgericht leren, gericht op zijn of haar persoonlijke, specifieke ontwikkelingsnoden.

Deze ontwikkelingsaanpak helpt leidinggevenden hun prestaties te verbeteren, nieuwe verantwoordelijkheden aan te pakken, ongepast gedrag aan te passen, teamwork te inspireren, persoonlijke doelstellingen te aligneren met de collectieve objectieven en organisatorische veranderingen te ondersteunen.

Systematische corporate coaching programma’s waarbij alle managers worden betrokken, zorgen voor een bedrijfscultuur waar de relatie manager – medewerker voorop staat. Gerichte en doeltreffende coachings bevorderen culturele veranderingen ten voordele van de hele organisatie.

 

(video) Alle mensen kunnen veranderen op voorwaarde dat ze willen veranderen.


 

Teams worden opgestart met één doelstelling : betere resultaten realiseren.

Dit vraagt van organisaties dat ze voortdurend hun aandacht richten op teams en teamleiders om het onderste uit de kan te halen. Team Coaching helpt bedrijven om goed presterende teams te creëren en/of in stand te houden.

Team Coaching stelt teams in staat hun prestaties te optimaliseren door zich te concentreren op enerzijds ‘team productiviteit’ of de capaciteit van het team om resultaten te boeken en anderzijds ‘team positiviteit’ of het vermogen van het team om samen te werken en de samenhang van het team te stimuleren.

 

Ik kijk er alvast naar uit om met u samen te werken.